Działanie echolokacji

Wielu entuzjastów delfinoterapii twierdzi, że „delfiny leczą ultradźwiękami, kierując falę dźwiękową w chore miejsca”.

Istnieje jednak pewne ważne badanie naukowe, dotyczące leczenia przez delfiny  emitowanymi przez nie ultradźwiękami, które  zasiewa bardzo konkretne wątpliwości co do skuteczności a przede wszystkim realności  tej metody. Karsten Brensing, Katrin Linke, Dietmar Todt z Institute of Behavioral Research, Free University w Berlinie analizowali zachowania delfinów w czasie 83 sesji terapeutycznych w   znanym ośrodku „Dolphin Plus” we Floryda Keys w USA. Ponieważ wiadome jest z punktu widzenia medycyny i fizykoterapii, że dla skuteczności leczenia przy pomocy ultradźwięków niezbędne jest odpowiednie ich natężenie, czas ekspozycji i powtarzalność, sprawdzano, czy zachowania delfinów gwarantują spełnienie tych wymogów jako warunku niezbędnego dla powodzenia takiego „zabiegu”.

sonar

Przeprowadzone obserwacje zachowań delfinów nie potwierdziły, by zachowania któregokolwiek z delfinów spełniały te wymogi (nawet w odniesieniu do minimalnego progu). Tym samym, w opinii trójki  badaczy wyniki ich opracowania uchylają hipotezy wcześniejszych wstępnych badań dotyczących leczenia przez delfiny ich ultradźwiękami – Cole (1996) i  Birch (1997).

W 2003 r. poważne wątpliwości odnośnie możliwości użycia dźwięków emitowanych przed delfiny publikuje prestiżowy Journal of Theoretical Biology. Także jeden z najsłynniejszych autorytetów i praktyków delfinoterapii David Nathanson w 2007 określił wprost, że nie potwierdza efektów i zjawiska leczenia ultradźwiękami emitowanymi przez delfiny u swoich pacjentów poddawanych delfinoterapii.

Warto też dodać, że nie ma badań, które wskazywałyby na przydatność, czy skuteczność leczenia ultradźwiękami (jakimikolwiek) chorób neurologicznych czy zwiazanych z upośledzeniem umysłowym. Faktem jest, że  ultradźwięki od kilkudziesięciu lat stosowane są w medycyniew odnowie biologicznej sportowców (Skalska-Izdebska i in. 2012), w schorzeniach reumatycznych, w leczeniu ran, w urologii (do rozkruszania kamieni nerkowych), w stomatologii (usuwanie kamienia nazębnego), w laryngologii (w zapaleniach zatok). Prowadzone są też badania nad ich zastosowaniem w chorobach nowotworowych (Miłowska 2007). Nie ma jednak mowy o chorobach, z którymi najczęściej pacjenci zgłaszani sa na delfinoterapię. Temat leczenia ultradźwiekami emitowanymi przez delfiny wydaje się bardziej owocem fascynacji zmysłem echolokacji tych zwierząt niż wynikiem jakichkolwiek przesłanek naukowych.