Nieodpowiedzialne obietnice odnośnie leczenia

palec

Na stronie Górnośląskiego Centrum Delfinoterapii czytamy dość niefrasobliwe i zaskakujące stwierdzenia, że delfinoterapia leczy i to leczy takie właśnie, wymieniane przez autorów strony choroby, choć nie ma na to żadnych dowodów:

„Od wielu miesięcy staramy się uruchomić pierwszy w Polsce ośrodek rehabilitacyjny z delfinami, czyli Górnośląskie Centrum Delfinoterapii. Będą w nim leczone osoby cierpiące na choroby: psychiczne, neurologiczne, onkologiczne oraz kobiety z nieprawidłowym przebiegiem ciąży.”

oraz

Lista schorzeń leczonych w delfinariach:

Schorzenia neurologiczne: ataksja Friedricha, autyzm, brak ciała Modzelowatego, choroba Parkinsona, dystonia, niedowład, zaburzenia czynności mózgu, zaburzenia czucia, zaburzenia neuromotoryczne, padaczka, przerost mózgu, śpiączka, stwardnienie rozsiane, statyczne uszkodzenie mózgu, udar mózgu, urazowe uszkodzenie mózgu, zespół Lennoxa-Gastauta, zespół Retta, zespół Touretta, utrata zdolności pisania, leukomalacja, kurcz dziecięcy Hiddena, niedorozwój nerwu wzrokowego, – niedokonany podział przodomózgowia, wrodzona łamliwość kości, wybiórcze zaburzenia mowy, zaburzenia koncentracji obustronne porażenie, porażenie połowiczne, porażenia trzykończynowe i czterokończynowe, porażenie trzykończynowe, utrwalone przykurcze stawów, zespół ograniczonego uszkodzenia mózgu, dysleksja.

Schorzenia psychiczne: depresja, psychoza maniakalno-depresyjna, zespół Huberta.

Schorzenia reumatologiczne: choroba zwyrodnieniowa mięśni.

Choroby genetyczne: zespół kociego krzyku, zespól Angelmana, zespół Downa, zespól Noonan, zespół Pierre-Robina, zespół Leigha, twardzina skóry, kruchy chromosom X, neurofibromatoza, pierścieniowate chromosomy, stwardnienie guzowate, trisomia mozaikowa, dystrofia mięśniowa.

Choroby nowotworowe: białaczka, guz mózgu, ziarnica złośliwa.

Choroby zakaźne: gruźlica skóry, zakażenie bakteriami Proteusz, zakażenie wirusem Polio, zapalenie opon mózgowych.

Choroby wieloprzyczynowe i idiopatyczne: młodzieńcze zapalenie mózgu, niedotlenie, małogłowie, bezwład, hipotonia, uszkodzenie wielonarządowe, wodogłowie, zanik mięśni, zapalenia oskrzelowo-płucne, opóźnienie rozwoju, tylny rozczep kręgosłupa, utrudnienie czynności ruchowej, uszkodzenie wzroku, upośledzenie mowy, uszkodzenie słuchu, uszkodzenie rdzenia kręgowego, zespół Wolffa, zespół Kabuki”.

Bez podawania żadnych dowodów,  jest to po prostu nieuczciwa obietnica. Zwłaszcza, że autorzy strony Górnośląskiego Centrum Delfinoterapii piszą np.: „Efekt terapii jest rewelacyjny zwłaszcza u dzieci cierpiących na autyzm. Maluchy, które nie potrafiły wypowiedzieć ani jednego słowa po takiej rehabilitacji rozmawiają, czytają i reagują na otoczenie”. W świetle wypowiedzi specjalistów zajmujących się spektrum autyzmu i ich oceny delfinoterapii, takie wypowiedzi wydają się nadużyciem i nadinterpretacją.

UWAGA
Warto jeszcze raz przypomnieć, że nie ma żadnych dowodów naukowych, by delfinoterapia leczyła jakiekolwiek choroby, a praktyka pokazuje, że mamy prawo mówić jedynie o szansie na usprawnienie czy poprawę funkcjonowania niektórych osób w przypadku pewnych schorzeń. I to – jak się okazuje – wcale niekoniecznie za sprawą delfinów.