Opracowania i publikacje naukowe

usmiecham-sie-do-ciebie

1. Analiza krytyczna badań nad delfinoterapią (DAT) w depresji

antonioni-reveley-critic

2. Analiza poprawności metodologicznej badań D. Nathansona

dat_marino_paper-flawed-data

3. Analiza poprawności metodologicznej kluczowych badań nad delfinoterapią (m.in. badań dr Lukiny  z Ukrainy) i próba wyjaśnienia fenomenu delfinoterapii

marino-more-flawed-data-2007

4. Badania nad wpływem oczekiwań rodziców wobec delfinoterapii na sposób postrzegania jej efektów

dolphin-assisted-therapy-in-lithuania-expectations-of-families

5. Zestawienie informacji o delfinoterapii w świetle badań: przekonania vs dowody naukowe

dolphin-assisted_therapy_claims_versus_evidence

6. Kolejne badania nad efektywnością delfinoterapii adresowanej do dzieci ze spektrum autyzmu

effectiveness-dat-in-autism

7. Ekspertyza biologa morskiego Karstena Brensinga dotycząca delfinoterapii i programów pływania z delfinami

expert-statement-dat-and-swd

8. Stanowisko The International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO) odnośnie niestosowania do terapii dzikich zwierząt, w tym delfinów (str. 7 dokumentu)

iahaio-white-paper-final-nov-24-2014

9. Obszerny raport dotyczący delfinoterapii, przygotowany przez zespół wybitnych biologów morskich i specjalistów zajmujacych się problematyką delfinów w niewoli

wdcs-datreport-2007